çocuk parkı
  • Phone: +90 312 395 40 84
  • mertoğlu çocuk parkı
  • TRENRU

Çocuk parkı ve oyun alanlarının geliştirilmesinde bizlerin katkısı ne kadar?

Çocuk parkı ve oyun alanlarının geliştirilmesinde bizlerin katkısı ne kadar?

çocuk parkına olan katı ne kadar?Sanayinin gelişmesi , yakın ve uzak şehirlerden farketmeksizin yapılan göç sebebiyle meydana gelen nüfusun artma süreci ile birlikte, çocukların oyun oynayabilecekleri çocuk parkı gibi güvenli alanlar azalmaktadır. Oyunun çocuk gelişimindeki öneminin bilinmesine ve oyun alanlarına duyulan ihtiyacın her geçen gün artmasına rağmen çocuk parkları kentlerin en ihmal edilmiş alanlarının başında gelmektedir. Tabi ki bunda en çok  çocukların temsil edilmeyen ve oy vermeyen bir kesim olarak şehir idarecileri  tarafından görmezden gelinmesinin payı ve önemi büyüktür. Yazımızda bahsettiğimiz üzere , orta ölçekli bir şehirde çocuk oyun alanlarının  veya çocuk parkı alanlarının daha verimli hale gelmesi amacıyla bir araya gelen gönüllü bir grubun yaşadığı deneyimler tartışma konusu olmuştur..

Kent Konseyi çatısı altında bir araya gelen grup, oyun alanlarının geliştirilmesi konusunu kentin gündemine taşımış ve yerel yönetimin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Şehirdeki oyun alanlarının mevcut durumunun analizini, çocuklar ve ebeveynler ile yapılan görüşmeleri ve bir farkındalık yaratılarak yapılan analizdeki süreç oyun alanlarının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan bir eylem planı ile sonuçlanmıştır. 2010-2014 Çanakkale çocuk oyun alanlarının geliştirilmesi eylem planı bire bir olmamakla birlikte uygulanmaya devam etmektedir. Bu makale, dezavantajlı kesimler olarak tanımlanan kadınlar ve çocukların, Kent konseyi aracılığı ile karar sürecini etkileyebileceklerini göstermektedir. Yerel katılım, kentteki yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlamış ve karar verenlerin daha fazla çocuk odaklı düşünmeleri gerektiği konusunda farkındalığı arttırmıştır.

Bu projedeki asıl amaç, çocuk gelişiminde ve çocukların iletişim yeteneklerinin arttırılmasında büyük katkı sağlayan çocuk parklarının önemi ile alakalı farkındalık yaratmak ve daha duyarlı vatandaşlar ve idareciler elde etmektir.
teşekkürler.
çocuk-pkark