çocuk parkı

Muhasebe ve Finans

Mesleki becerisi yüksek muhasebeci, serbest ve yeminli mali müşavirden oluşan muhasebe ve finans departmanımız, finansal bilgilerin tanımlanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması, yorumlanması ve analiz edilmesinde önemli rol oynamaktadır.