Sıfır Atık Projesi kategorisi hakkında

Sıfır Atık Projesi

Mevcut olan kaynakların daha verimli olarak kullanılmasının yanı sıra israfın önlenmesi, atık oluşumların bertaraf edilmesi ya da mümkün olduğu kadar azaltılması amacı ile kaynağında toplanarak tekrar geri kazanılmasıdır. Bu sayede doğaya verilecek zararlar azaltılmış olur israfın da önüne geçilmiş olur. Bu anlamda projeler üretilerek daha kaliteli bir yaşam tarzı insanoğlunu sunulur. Sıfır atık projesi ile daha yaşanılabilir bir dünya oluşturulması hedeflenmektedir.

Sıfır Atık Projesi Nedir?

Her geçen gün dünya nüfusunun artması ile beraberinde getirmiş olduğu sanayi ve ekonomideki gelişmeler, tüketimi hızlandırmış, bu durum sınırlı sayıda olan kaynakların azalmasına neden oluşturmuştur.
Doğal kaynakları daha verimli bir şekilde kullanma ihtiyacını ön plana çıkardı. Atıkların bilinçli olarak yönetilmesi günümüzün kaçınılmaz ihtiyacı olarak ortaya çıktı. Geri dönüşüm yapılmadan geri kazanım sağlanmadan çevreye atılan bu atıklar gerek insan sağlığı açısından gerekse çevre açısından tehlike oluşturmaya başladı. Dünya artık bir tehlike tüneline girmiş bulunmakta.
İnsanoğlu için tehlike arz eden bu durumun sürdürülebilir ilkeler göz önündü bulundurularak, oluşan bu atıkların kontrol altına alınması gelecek nesiller için daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık projesi hayata geçirildi.

Sıfır Atık Kutuları Nedir?

Sıfır atık projesi kapsamında gerek bina içerisinde gerekse bina dışında atıkların toplaması sıfır atık kutularını ön plana çıkardı. Yönetim sisteminin ön gördüğü kapsama göre evlerden veya içeriği veya yapısı gereği ticari, endüstriyel işletmeler ile birlikte kurumlarda ortaya çıkan geri dönüşümler sıfır atık kutuları sayesinde kâğıt, cam, metal ve plastik atıklar diğer atıklardan farlı şekillerde biriktirilerek toplanır.

Sıfır Atık Uygulamaları Nelerdir?

Doğaya atılan ve kullanım dışına çıkan atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerinde değerlendirilerek gerek madde olarak gerekse enerji olarak kaynak kayıplarının yaşanması önlenmiş olur. Dünya üzerindeki artan nüfus ve yaşam şartlarının yükselmesi tüketimi de beraberinde getiriyor.
Doğal kaynaklar üzerinde baskının azalması, bozulan dünya düzeninin tekrar sağlanması sıfır atık uygulamalarını ön plana çıkardı. Sınırlı kaynaklar artan ihtiyaçlara cevap veremez duruma geldi. Bu durum söz konusu olduğunda son yıllarda, tüm dünyada sıfır atık uygulamaları ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Gerek bireysel gerekse kurum ve belediye bazında bu uygulamalar yaygınlaştı.